teamtraining counting

in-company training effectief afrekenen met stress

Emotie is allesbepalend voor hoe iemand zich voelt, hoe iemand zijn of haar leven ervaart. Effectief kunnen omgaan met destructieve emoties als stress, is de basis van iemands emotionele ontwikkeling. Deze vaardigheid zou, net als leren fietsen, deel uit moeten maken van onze opvoeding, maar op een of andere manier is dat (zeker in het Westen) in het vergeethoekje geraakt.

Counting is een training waarin de deelnemers leren om effectief met hun emoties en gedachten om te gaan. Met als effect dat ze tijdig stresssignalen kunnen detecteren en oplossen voordat stress tot stressgedrag en/of stressklachten leidt. Niet alleen wordt de kans op uitval of verzuim als gevolg hiervan substantieel verminderd; wellicht nog belangrijker is dat ze na deze training in staat zijn om hun dagelijkse activiteiten met meer ontspanning te doen. Dit heeft niet alleen een effect op het werkplezier van de deelnemer zelf, maar vooral ook op hun omgeving zowel privé als zakelijk. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal waardoor ‘het leven’ steeds gemakkelijker blijkt te gaan.

De totale duur van de training is drie weken. De ‘trainingsbelasting’ is minder dan een kwartier per dag en vraagt geen extra tijd, aparte plaats of bijzondere hulpmiddelen. Geleerd wordt achtereenvolgens om:

  • regie te voeren over hun gedachten;
  • spanning op te merken in hun lichaam;
  • de oorzaak van negatieve gedachten en spanning tijdig te detecteren en te neutraliseren;
  • minder tot geen last te hebben van stressgedrag van anderen.

Met als gevolg dat zij:

  • beter in staat zijn om regie te voeren over hun leven;
  • rust kunnen ervaren, ongeacht de omstandigheden;
  • meer focus hebben op wat belangrijk is;
  • effectiever functioneren;
  • meer tevreden zijn met zichzelf;
  • ontspannen en gefocust kunnen doen waar ze goed in zijn.

 

De cursus is luchtig qua toon en opzet, het onderwerp ‘stress’ is immers voor veel mensen bedreigend. Het is wel waar mensen last van kunnen hebben, maar niet iets waar ze gemakkelijk met leidinggevenden of collega’s over praten. De inhoud en toon is daarom meer in de zetting van het ontwikkelen van de emotionele intelligentie. Wie wil immers niet slimmer worden?

De tijdsduur van de cursus is anderhalf uur per sessie. De sessies lenen zich zowel door tijdsduur als door inhoud, uitstekend om gecombineerd te worden met een werkoverleg, afdelingslunch of werkmansborrel. Bij voorkeur worden de sessies op de werkplek gehouden. Dit heeft het voordeel van zo min mogelijk tijdsbeslag en vooral het behoud van de relatie met het werk.

Idealiter is de groepsgrootte maximaal 12 deelnemers. De investering in € bedraagt € 1.200,- per sessie. Per deelnemer is dat dan € 300,- voor het gehele traject! [1] Naast de contactmomenten is Rob de Best gedurende het gehele traject bereikbaar voor deelnemers die vragen hebben die ze liever niet tijdens de sessie wilden stellen, voor persoonlijk advies en voor extra uitleg en ondersteuning bij de oefeningen.

[1] De kosten van uitval van een werknemer bedragen rond de € 230,- per dag (bron De Zaak).

Call Now Button