DBC teamscan

DBC Check voor Teams: Razendsnel inzicht in hoe het zit en werkt

  Zicht op gedrag en cultuur in relatie tot waar je als team voor staat en gaat

 

Wat is de Teamscan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden – maar welke kies je…? Met de DBC Teamscan kies je voor een gemakkelijk begaanbare weg zonder omwegen. Je krijgt inzicht in de krachtenverdeling van je team en de complementaire talenten van je teamleden onderling. Met de uitkomsten van de DBC Teamscan creëer je voor jezelf de keuze welke weg je met dit team optimaal kunt bewandelen om je doelstellingen te behalen. Voor je team schep je de opmaat naar mede-eigenaarschap van die uitdagingen. Dat valt en staat immers met hun beleving van jouw waardering voor en erkenning van hun bijdrage.

Na de intake door Rob de Best vullen jouw teamleden de DBC-Onlline vragenlijst in (dat kost ongeveer dertig minuten). Na een week volgt de bespreking met Rob van zijn analyse, met jou en/of met je team. De testresultaten leveren namelijk een scala aan informatie op die op velerlei wijzen te gebruiken is.

Wat is het wel en wat is het niet

De DBC Teamscan is uniek door zijn eenvoud, snelheid en doeltreffendheid. Geen zware consultancy, wel snel overzicht krijgen van de gebieden waar je je aandacht eerst op moet richten. Waar problemen dreigen te ontstaan voor je team en de individuele leden daarvan.

Zie het als een nulmeting, een inventarisatie op basis waarvan je je positie, prioriteiten en acties kunt bepalen. De uitkomsten zijn actie- en resultaatgericht: wat kun je Doen in plaats van wat je moet Laten.

Je kunt je eigen observaties, vermoedens en gevoelens over hetgeen je team nodig hebt staven met de objectieve resultaten en analyse. Daarmee kun je je teamleden effectief de hulp verschaffen die ze van je mogen verwachten, en meer tijd overhouden voor je overige managementtaken.

De DBC Teamscan verschaft je zicht op de sterke en zwakke punten en de ontwikkelrichting van je team. Je ziet hoe klanten en andere bedrijfsonderdelen tegen jou en je team aankijken. Met de uitkomsten kun je gerichter kiezen aan welke oplossingen je gaat werken.

Met name in situaties waarin er meer van je team gevraagd wordt (denk bijvoorbeeld aan fusie, ingrijpende veranderingen, een tussensprint trekken, crisis, een veranderende omgeving, nieuwe doelstellingen, een team dat niet lekker loopt) is het belangrijk in één keer de juiste oplossingsrichting op te marcheren.

En dan…?

Je hebt zicht gekregen op de verschillende keuzes die je kunt maken. Vervolgens biedt DBC je de mogelijkheid van de volgende trajecten:

 

DBC 360° proces en cultuur

Drie sessies van 1 dagdeel met je team, op de werkvloer.

  1. Samen zicht krijgen op de teamcultuur en de consequenties die dat heeft. Het verschaft iedereen ook beeld van het eigen proces.
  2. Identificeren van blinde vlekken in het teamproces.
  3. Tenslotte worden de collectieve en individuele waarden in kaart gebracht en weet men hoe ze elkaar daar op kunnen aanspreken.

 

DBC KwartaalTransformatie

Normaal gesproken gaan veranderingen als vanzelf. Soms is de omgeving al veranderd zonder dat een team zich adequaat heeft kunnen aanpassen. Met dit uitgekiende en beproefde programma worden de deelnemers van het team uitgenodigd om zelf die verandering en verbetering te realiseren die voor henzelf, de organisatie en de klanten belangrijk is.

Individuele Coaching

Een individueel traject voor je medewerkers van zes sessies met een coach die is gespecialiseerd in het oplossen van spannings- en belevingsklachten. Veelal ook ingezet als burn out op de loer ligt.

Coaching ‘Lite’: Counting

De verkorte versie van het Individuele Coachingstraject, nu met drie sessies met een coach. Dit is vooral gericht op het effectief omgaan met onnuttige emoties zoals stress, onzekerheid, frustratie en op een betere balans werk/privé. Kan individueel worden ingezet of als interventie voor het hele team. Iedereen wil immers leuke collega’s.

 

Wat ervaringsdeskundigen zeggen op LinkedIn…

 “Rob heeft in de afgelopen jaren een belangrijke impuls gegeven aan de teamopbouw binnen onze organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers. De eerste keer benaderde ik Rob voor verbeteringen binnen een grote afdeling met veel proces- en IT experts. We hebben met veel plezier de Wet van Sinterklaas geïntroduceerd nadat we in een aantal bijeenkomsten met medewerkers verbeteringen hebben doorgevoerd. Rob was hierbij de initiator en ook de man die teams in beweging kreeg. Soms met een lach en een originele aanpak in een teamsessie, soms door medewerkers een spiegel voor te houden. Zijn expertise op dit punt is buitengewoon, en vult het teamwerk goed aan. Een aantal medewerkers heeft daarna ook zelf een coachingstraject gevolgd. Bij hen raakte Rob een persoonlijke snaar die verder ging dan het werk binnen hun team. Later heeft Rob geholpen met het opbouwen van een nieuwe afdeling. In een mooi drieluik van jezelf als team leren kennen, weten hoe je in het proces staat en aan de klant vragen wat hij van je verwacht, ontwikkelde ook deze afdeling zich snel. Rob heb ik ervaren als scherpe analyticus, initiator, iemand die mensen, teams en hele afdelingen in beweging kan zetten. Een adviseur die zich zonder moeite beweegt in alle lagen van de organisatie, en managers aan het denken zet. Een ervaren adviseur en met een eigen, herkenbare stijl en een groot netwerk van experts en coaches. Ik kijk uit naar een volgende klus die we samen kunnen oppakken!” 

 

“Ik heb Rob leren kennen als professional die zich heeft verdiept in gedrag van mensen en teams. Als topsporter, enneagramkenner, verander- en verkoopcoach en mensenkenner heeft Rob een ruime bagage om teams en individuen te helpen bij het realiseren van dromen en doelen. De Wet van SinterKlaas geeft mooie handvatten. “Trust the proces” durf ik bij Rob met een gerust hart te zeggen.” 

“Rob heeft voor Pluimen een belangrijke klus geklaard. Op het moment dat we met 25 collega’s werkten, werd voelbaar dat onze bedrijfscultuur nog hoorde bij een omvang van 10 mensen. Rob heeft ervoor gezorgd dat we een grote inhaalslag hebben gemaakt, de basis voor verdere groei. Een belangrijke stap, die er voor mij persoonlijk voor gezorgd heeft dat het plezier in het ondernemerschap niet is verdwenen. Sterker nog: met deze club gaan we de wereld veroveren ;-))”

Call Now Button