Ach, het is maar gedrag…

Voor iedereen die zich nog verbaast over of zich ergert aan het gedrag van anderen… (of van zichzelf…)

Op zoek naar de steen der wijzen van gedrag en communicatie? In vier dagdelen leer je met behulp van het enneagram je omgang met je zelf en je hele omgeving te doorgronden en je relatie met jezelf en anderen substantieel te verbeteren. Durf je die confrontatie aan…?

Wat je al wist:

  • Er zijn gebeurtenissen waar verschillende mensen verschillend op reageren. Wat de één leuk vindt, vindt een ander niet leuk.
  • Iedereen is bezig om te realiseren wat voor hem of haar belangrijk is. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen wijze.
  • En je ervaart waarschijnlijk ook dat je niet helemaal tevreden bent met de resultaten van je eigen handelen.

Wat je erbij leert:

  • Gedrag van mensen is meer voorspelbaar dan je denkt. Ieder mens heeft een karakterstructuur die bepaalt wat  ze prettig en onprettig vinden, waar ze stress van krijgen en hoe hun gedrag dan (alweer voorspelbaar) verandert.
  • Het enneagram onderscheidt negen verschillende karakters, de enneatypen. Kennis van deze types geeft je inzicht in de drijfveren achter het gedrag. Daarbij ook zicht op wat ieder type als onaangenaam ervaart en het voorspelbare stressgedrag.
  • Ieder type heeft eigenschappen. De omstandigheden waarin iemand zich bevindt zijn mede bepalend of die eigenschappen bruikbaar of dysfunctioneel zijn.
  • Gedrag en karakter zijn allerminst statisch. Kennis van je karaktertype geeft zicht op je huidige talenten en op je groeirichting waarmee je onderliggend talent ontwikkelt.

OK. Nu ken ik m’n enneatype. So what…?

Alles dat gebeurt kan als een proces worden gezien. Er blijkt een correlatie tussen het enneatype dat je karakter beschrijft en het procesmodel: de blinde vlekken. In overeenstemming met je karakter doe je op voorspelbare punten in het proces iets anders dan je denkt dat je doet. Waardoor het resultaat van je inspanning kan tegenvallen. Je leert zicht te krijgen op je blinde vlekken en daarmee op wat je wél kunt doen om te bereiken wat je wilt.

Dit aspect, het procesmodel, is een belangrijk onderscheid van de meeste, gangbare enneagram-trainingen en –adviezen. Die houden op bij het vaststellen van je enneatype. In deze cursus leer je daadwerkelijk je eigen gedrag en dat van anderen in kaart te brengen en bewust te kunnen bijstellen. Eigenlijk begint het dus pas met het kennen van ‘je type’…

Kortom, deze cursus is de meest uitgebreide kennismaking met het enneagram, waarbij het geleerde direct in je dagelijkse leven toepasbaar is (waar anders, tenslotte!).

Met als gevolg:

  • een beter begrip van jezelf en van de mensen om je heen
  • concreet richting aan je eigen ontplooiing kunnen geven
  • met meer plezier en resultaat de regie voeren over je leven.

over Rob de Best

De cursus wordt gegeven door Rob de Best, internationaal expert op het gebied van het enneagram. Hij ontwikkelde het procesmodel en vele andere toepassingen van het enneagram. Al bijna 15 jaar gebruikt hij het enneagram in de meest uiteenlopende toepassingen voor mens en bedrijf.

Bijzonder is dat Rob het enneagram door en door heeft leren kennen vanuit zowel de traditie waar dit symbool haar oorsprong heeft (de Vierde Weg) als vanuit de moderne toepassing als karakterbeschrijvend model. Als geen ander is hij in staat gebleken om deze kennis vanuit twee verschillende gezichtspunten te integreren en te kneden naar praktische oplossingen voor mens in beweging.

Het enneagramis – naar de oorspronkelijke definitie – een symbolische weergave van een geheel, ieder geheel. De wetmatigheden die door het symbool worden weergegeven zijn overal in terug te vinden. De kennis welke in dit model ligt besloten komt overeen met ons ‘oerweten’, waardoor de cursus een hoog “O, ja natuurlijk!”-gehalte heeft. Of zoals een briljante voetballer het verwoordde “Als je het ziet, dan snap je het”en Rob de Best aanvulde met “en als je het snapt, kun je het altijd”.

Je bent van harte welkom!

 

 

Plaats een reactie

Call Now Button